Vizare acte studii

Actele de studii pot fi apostilate pe original la Prefectură sau la Ministerul de Externe, numai dacă acestea sunt vizate mai întăi la INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN (valabil pentru actele preuniversitare) si la CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR (valabil pentru actele universitare si postuniversitare).

Vă putem ajuta cu vizarea actelor de studii după cum urmează:

La INSPECTORATUL ŞCOLAR BUCUREŞTI vă putem reprezenta, în baza unei procuri notariale, pentru vizarea  actelor de studii preuniversitare emise in Bucureşti:


- Certificat de absolvire a 8 clase

- Diplomă Bacalaureat

- Diplomă/ Certificat studii postliceale

- Foi matricole aferente, etc.

Vizarea documentului poate fi realizată, dacă acesta este însoţit de o Adeverinţă de Autenticitate obţinută de la şcoala/ liceul care a emis actul. Vă putem reprezenta, acolo unde este posibil, la instituţiile de învăţământ respesctive (atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe) pentru obţinerea acestei Adeverinţe de Autenticitate.

Cost pentru intermedierea vizării la Inspectoratul Şcolar Bucureşti: 65 RON (TVA inclus) / act.


Acolo unde este posibil, intermediem vizarea la inspectoratele şcolare din alte judeţe ale ţării, pentru actele de studii care nu au fost emise în Bucureşti.

La CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR – CNRED

Vă putem reprezenta pentru vizarea actelor de studii universitare emise în orice oraş al ţării:

- Diploma Licenţă; Diploma Master; Diploma Doctorat; Adeverinţă nominală de înlocuire a diplomei; Foi matricole aferente; Suplimente la diplome; Programa analitică, etc.

Cost pentru intermedierea vizării la CNRED 100 RON (TVA inclus) / act.