Supralegalizari

Procedura de recunoaştere a documentelor oficiale in ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga, poartă numele de supralegalizare. Procedură de supralegalizarea a documentelor pentru ţările nesemnatare Haga, presupune o procedura mult mai complexa şi un număr mult mai mare de vize si certificări din partea instituţiilor române implicate, urmând ca în final, documentele sa poarte viza din partea ambasadelor si reprezentantelor consulare ale statelor în cauză.

Procedurile pe care trebuie să le urmăm pentru obţinerea formalităţilor complete sunt următoarele:

-   Vizarea originalelor la Ministerul Justiţiei /Ministerul Educației / Ministerul Sănătății / Ministerul Afacerilor Externe / Camera Notarilor Publici (în funcţie de tipul documentului);

-  Traducerea autorizată în limba ţării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulaţie internaţională, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei;

-   Legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public;

-   Supralegalizarea semnăturii şi sigiliului notarului prin Camera Notarilor Publici;

-   Supralegalizarea sigiliului Camerei Notarilor prin Ministerul Afacerilor Externe;

-   Supralegalizarea finală prin secţia consulară a statului respectiv în România.

Important:

-        Actele de studii pot fi vizate de către Ministerul de Externe numai dacă originalul este vizat înainte la Ministerul Educaţiei (mai multe detalii găsiţi la pagina Vizări acte studii).

-       Actele emise de către Ministerul Sănătaţii (certificate, recomandări) pot fi vizate de către Ministerul de Externe numai dacă acestea sunt vizate mai întâi la Direcția Juridic și Contencios din cadrul Ministerului Sănătaţii. Adeverinţele medicale pot fi vizate la Direcţia Judeţeana de Sănătate înainte de a fi supralegalizate.

-       Actele sub semnatură privată emise de către o societate nu pot fi supralegalizate.

-       Pentru supralegalizarea prin Secţiile Consulare, tarifele, condiţiile şi termenele de predare diferă în funcţie de regimul de lucru al fiecărei ambasade. Vă rugăm să ne contactaţi şi vă vom informa concret.

Efectuarea tuturor procedurilor, durează 3 zile lucratoare, pentru situaţii de urgenţă.

Termenul de predare poate va fi discutat şi negociat pentru fiecare situaţie in parte, asigurându-vă rezolvarea comenzii în cel mai scurt timp posibil.