GDPR

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subscrisa societatea SC LEGAL TRAD TEAM SRL este o societatea înființată și guvernată de către legea română și are ca obiect de activitate 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala, are sediul social în Str Ana Ipatescu, nr 15a, Com Dobroesti, Jud Ilfov. Persoana de contact din partea societății este Balea Alexandra (+40 734 412 319, legaltraduceri@gmail.com).

Protecția datelor cu caracter personal

Prezenta secțiune va explica în ce condiții vor fi utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când încheiați tranzacții comerciale cu societatea noastră și unde vă puteți exercita drepturile de acces la date, corectarea acestora, ștergere, de opoziție la prelucrare, de portabilitate a datelor și de restricționare a prelucrării. Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și pentru care vă dați consimțământul la prelucrare. Nu vom prelua date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră din alte surse, altele decât cele prevăzute în această secțiune. De asemenea, nu vom transfera la terți datele dumneavoastră cu caracter personal, decât strict în situațiile prevăzute de prezenta politică privind protecția datelor și de obligațiile impuse de legislația în vigoare. Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale ce ne revin pentru desfășurarea activității curente, de asemenea informațiile ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale respective pentru, încheierea, derularea, modificarea, completarea sau încetarea contractului încheiat cu dumneavoastră. Furnizarea unor date incorecte sau incomplete ne poate pune în imposibilitatea de a ne respecta obligațiile legale și/sau contractuale cu consecința imediată a imposibilității executării contractului în termenii și condițiile convenite.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopuri legitime respectiv în vederea încheierii, desfășurării, executării, modificării, completării, încetării, contractelor cu caracter comercial dintre subscrisa și persoana dumneavoastră. Vom utiliza datele pe care ni le puneți la dispoziție strict pentru scopurile descrise anterior. Vom procesa (dacă este cazul) datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă răspunde la solicitări și în principal pentru a ne executa obligațiile contractuale asumate. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău daca ti-ai manifestat opțiunea in acest sens.

Categorii de informații pe care le colectăm

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră fie în mod direct fie prin intermediul societăților cu care subscrisa colaborează. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: Nume, prenume, domiciliu, datele actului de identitate, CNP, datele permisului de conducere, datele cardului bancar utilizat, număr de telefon, email. Datele sunt colectate atunci când deveniți clienții noști. Datele vor fi stocate cel puțin pe perioada prevăzută de lege pentru păstrarea/arhivarea contractelor pentru încheierea și desfășurarea cărora sunt colectate precum și a înscrisurilor aferente.

Servicii de la părți terțe

În desfășurarea activității noastre curente colaborăm cu societăți existând posibilitatea de a obține de la acestea datele dumneavoastră personale care vor fi folosite doar în scopul susmenționat.

Cu cine împărtășim informația?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi împărtășite doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor. În acest caz, ne asigurăm că furnizorii/colaboratorii noștri oferă o protecție adecvată pentru drepturile persoanelor fizice în legătură cu transferul datelor lor personale. Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri.

Cum vă protejăm informația?

Luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dvs. sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor. Datele dvs. cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune. Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor. În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setările dvs. de confidențialitate și prezenta politică poate fi afectată de modificările aduse funcționalității furnizorilor terți, cum ar fi rețelele sociale (dacă este cazul), caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări. Informațiile furnizate subscrisei sunt prelucrate într-un mod prin care se asigură confidențialitatea totală a datelor prelucrate. Pentru a se realiza acest lucru ne asigurăm că angajații noștri cunosc în detaliu obligațiile ce le revin cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și de asemenea am limitat cât de mult posibil numărul angajaților care intră în contact cu datele dumneavoastră.

Unde ne adresăm pentru exercitarea drepturilor legale menționate la începutul acestei politici și a altor drepturi conferite de lege?

Drepturile conferite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

-        Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

-        Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

-        Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevăzute de lege

-        Dreptul la restricționarea prelucrării - poti solicita restricționarea prelucrarii in cazul in care contești exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevăzute de lege;

-        Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, in anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

-        Dreptul de a depune plângere - poti depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

-        Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimțământul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila

-        Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți

la adresa de email: legaltraduceri@gmail.com

 

One comment on “GDPR
  1. Marin Banica says:

    Serviciu promt si ireprosabil.
    Voi mai apela cu incredere ori de cate ori voi mai avea nevoie de traduceri.
    Ar fi bine sa avem asemenea profesionisti si astfel de servicii la institutiile de stat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

In Archive